Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

CHUYÊN TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIỚI THIỆU 

Đào taọ người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn. Người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng trung cấp, sẽ đảm nhận được công việc tại các vị trí việc làm đã được đào tạo. Qua thời gian làm việc tích lũy kinh nghiệm có thể đảm nhận công việc, vị trí việc làm cao hơn của nghề. Ngoài ra, người học có thể tham gia học liên thông lên các trình độ cao hơn hoặc tự học tập nhằm đáp ứng và phát triển nghề nghiệp.

 

CƠ HỘI – VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 Người học tốt nghiệp nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) có thể làm việc tại các vị trí công việc:

- Thiết kế, phát triển ứng dụng web tĩnh - Thiết kế đồ họa đa phương tiện - Quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong doanh nghiệp - Tư vấn sử dụng và phát triển các phần mềm ứng dụng trong các doanh nghiệp - Vận hành và quản lý phòng máy tính trong các doanh nghiệp, cơ quan Ngoài ra, người học có thể tự tạo việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo năng lực của bản thân.

 

 

 

 TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3 831 228; 0983.000.194 - Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 

 

 

Cùng chuyên mục