Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

CHUYÊN TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

 

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

GIỚI THIỆU

Quản trị khách sạn là nghề trực tiếp quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày của khách sạn, bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và đánh giá quá trình thực hiện kinh doanh của khách sạn; giám sát các hoạt động dịch vụ và bộ phận chức năng: lưu trú, ăn uống, tài chính, bán hàng nhân sự - hành chính, kỹ thuật, an ninh - an toàn và các dịch vụ khác...

Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh doanh xuất nhập khẩu như kinh doanh quốc tế, marketing, luật thương mại quốc tế; chính sách quản lý xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan và bảo hiểm; vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; tài chính và thanh toán quốc tế, đàm phán trong thương mại quốc tế, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

 

CƠ HỘI, VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Quản trị kinh doanh khách sạn có thể đảm nhiệm tại các vị trí việc làm sau:

- Nhân viên viên lễ tân;

- Nhân viên buồng phòng;

- Nhân viên nhà hàng;

- Nhân viên phục vụ hội nghị;

- Nhân viên kinh doanh;

- Trưởng ca, giám sát bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng

- Quản lý khách sạn nhỏ.

Tại tất cả các loại hình cơ sở lưu trú du lịch như: khách sạn, Homestay, biệt thự du lịch, nhà nghỉ du lịch…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 2,5 NĂM

Các môn học chung/Đại cương (20 tin chỉ) 

Môn học, mô đun cơ sở (9 tín chỉ) 

Giáo dục chính trị (4 tín chỉ)

Pháp luật (2 tín chỉ)

Tin học (3 tín chỉ)

Tiếng Anh (5 tín chỉ)

Giáo dục thể chất (2 tín chỉ)

Giáo dục An ninh – Quốc phòng (4 tín chỉ)

Tổng quan du lịch (3 tín chỉ)

Tâm lý khách du lịch (3 tín chỉ)

Môi trường, an ninh và an toàn trong du lịch (3 tín chỉ)

  Môn học, mô đun chuyên môn nghề (44 tín chỉ)

Môn học, mô đun bổ trợ (3 tín chỉ)  

Marketing dịch vụ (3 tín chỉ)

Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn (3 tín chỉ)

Kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn (3 tín chỉ)

Bán hàng và Chăm sóc khách hàng (4 tín chỉ)

Tổ chức sự kiện (4 tín chỉ)

Quản trị kinh doanh nhà hàng (4 tín chỉ)

Quản trị các dịch vụ giải trí trong khách sạn (4 tín chỉ)

Quản trị kinh doanh khách sạn (4 tín chỉ)

Lễ tân khách sạn (5 tín chỉ)

Phục vụ nhà hàng (5 tín chỉ)

Phục vụ buồng phòng (5 tín chỉ)

Kỹ năng mềm ( 3 tín chỉ)

 

 

Thực tập nghề nghiệp: 18 tín chỉ

 

 TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3 831 228; 0983.000.194 - Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

Cùng chuyên mục