Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

CHUYÊN TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

 

HƯỚNG DẪN DU LỊCH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

GIỚI THIỆU 

Hướng dẫn du lịch là nghề thực hiện các công việc phục vụ khách theo các chương trình du lịch như: đón khách; thuyết minh; quản lý đoàn khách;  tổ chức lưu trú, ăn uống; hướng dẫn tham quan; chăm sóc khách hàng; Đồng thơi, đảm bảo an ninh an toàn trong suốt quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch; xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động hướng dẫn. 

 Học sinh được cung cấp kiến thức về hướng dẫn như tuyến điểm du lịch Việt Nam, tâm lý khách du lịch, an ninh an toàn trong du lịch. Đồng thời, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp thông qua các mô đun: hướng dẫn tại điểm, hướng dẫn suốt tuyến, tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

 

CƠ HỘI – VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch, người học có thể đảm nhiệm các vị trí việc làm sau:

- Hướng dẫn viên du lịch tại điểm;

- Hướng dẫn viên du lịch địa phương;

- Hướng dẫn viên du lịch suốt tuyến cho khách nội địa;

- Nhân viên tại các đại lý du lịch; công ty lữ hànsh;

- Nhân viên tại các khu du lịch, di tích.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 1,5 NĂM

 Các môn học chung/Đại cương (14 tin chỉ) 

Môn học, mô đun cơ sở (8 tín chỉ)

Giáo dục chính trị (2 tín chỉ)

Pháp luật (1 tín chỉ)

Tin học (4 tín chỉ)

Tiếng Anh (4 tín chỉ)

Giáo dục thể chất (1 tín chỉ)

Giáo dục An ninh – Quốc phòng (2 tín chỉ)

Tổng quan du lịch (3 tín chỉ)

Tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong du lịch (3 tín chỉ)

Môi trường, an ninh và an toàn trong du lịch (2 tín chỉ)

Môn học, mô đun chuyên môn nghề (22 tín chỉ)

Môn học, mô đun bổ trợ (3 tín chỉ)

Tuyến điểm du lịch Việt Nam (3 tín chỉ)

Xây dựng chương trình du lịch (5 tín chỉ)

Hướng dẫn tại điểm (5 tín chỉ)

Hướng dẫn suốt tuyến (6 tín chỉ)

Tổ chức thực hiện chương trình du lịch (3 tín chỉ)

Kỹ năng mềm ( 3 tín chỉ)

 

 

Thực tập nghề nghiệp: 11 tín chỉ

 

 

 TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3 831 228; 0983.000.194 - Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 

 

 

Cùng chuyên mục